Projekt beskrivelse

Området vil blive opført i flere etaper, punkt 1 laves først, de øvrige etaper kan udføres i en anden rækkefølge afhængigt af økonomi, årstid, ledige hænder og efterspørgsel.

  1. Etablering af stisystem, opstilling af shelter,4 stk. bord/sænk sæt, bålplads, grill og træstammer til at sidde på omkring bålet samt til at øve balance på.
  2. Boldbane.
  3. Podie til skulpturer
  4. Plantning af træer. Plantetid: november.
  5. Etablering af det lysegrønne legeområde.
  6. Petanque bane. Denne del udgår efter beslutning i etableringsgruppen.

Bemærkninger til udførelse:

Stier:

Muldlaget graves af i 80 cm bredde og fyldes op med genbrugs stenmel.

Shelter:

Det bliver et klassisk fuldtømmer shelter som købes i samlesæt fra Shelterbyg.dk. Udvendigt mål: 3,80 mx 3,90 m. Indvendigt mål 3,0 m x 2,2 m

Som sokkel anvendes runde stamme-stykker sat på højkant på betonfliser. Bjælkerne er i rødgran skåret på to flader og den indvendige side. Højden er 15 cm og bredden 16 – 18 cm. Knudesamlinger i hjørnerne hvor den krydsende bjælke er skåret halvt ned over den underliggende. Ydermere er det med specielle skrå gehringssnit, hvor rundingerne møder hinanden. Taget er udført i 22 mm høvlede brædder med fer/not og en kraftig gummidug som underlag for selve græstaget.

Shelteret placeres mindst 2,50 m fra skellet.

Bålplads:

Det øverste muldlag fjernes og erstattes af grus. Store marksten vil afgrænse bålområdet. Bålpladsen anbringes 30 m fra shelteret. Rundt om bål stedet anbringes træstammer til at sidde på. Stammerne sikres så de ikke kan rulle.

Grill:

Der tænkes anvendt en vandalsikret type, som kendes fra andre shelterpladser. Den støbes fast.

Jordbunke:

Her anbringes den overskydende jord. Den er tænkt som et sted hvor børn kan løbe op og ned. Bunken skal muligvis suppleres med tilkørt jordfyld. Den skal nå en højde på omkring 1 – 1,5 m.

Podie til skulpturer:

Det opføres af Sønderborg kommunes, når vi har vundet et af de kunstværker som roterer mellem landsbylaugene. Der er 8 skulpturer som roterer mellem 34 landsbylaug.

Grønt legeområde:

Udformningen er ikke endeligt bestemt, men den kommer til at bestå af balance redskaber og lignende som ikke kræver faldunderlag og tilsyn