Opførelsen af PAK haven

22′ juni 2018:

Muldlaget er gravet af hvor stierne skal være, bredden er 80 cm.

Dagen efter bliver 3 vognlæs genbrugs stenmel leveret og lagt ud:

Fyldmaterialet er planeret og udlagt i overbredde. Det skal ligge sådan i et stykke tid, og det skal også regne lidt før den endelige udjævning kan foretages. Græsset vil gro igennem gruset i begge sider, men ikke på de 80 cm hvor mulden er fjernet. Stierne er hævet lidt over det omliggende terræn.

Forbindelsesstien til Venøvej blev gjort mere tilgængelig ved at grene, brombær og brændenælder blev skåret ned. Det blev til 3 læs i traileren:

Den 23′ april 2018:

Der stikkes kanter af og luges omkring de nye træer hvorefter der lægges flis på den bare jord.

I vinterens løb var der kommet mange og store muldvarpeskud som rives ud:

Pøl kulturbørnehave har doneret en ny grill:

 

Træer plantes, december 2017:

Hans Henrik Hjelm og medhjælper måler op.

Vi blev nødt til at flytte alle træer en del i forhold til planerne, for mange steder var det alt for vådt til at træerne vil kunne trives. De kom nærmere til parkeringspladsen.

(Se flere billeder i fotoalbummet.)

Shelteret er leveret og opstilling er påbegyndt:

Johannes tager de første spadestik. De 4 hjørnesten er nu lagt oven på et tykt lag stabil grus. Nu kan selve opbygningen begynde!

Efter 3 dage står det færdige shelter klar til brug:

Græs/korn er begyndt at spire. Forhåbentligt har vi fået et kraftigt rodnet inden det næste stormvejr.

Boldbanen er kommet godt i gang:

Hans Hansen har pløjet og harvet, og arbejdsgruppen har planeret.

Martin trækker en palle og får brændt noget energi af:


Tirsdag den 19′ sept blev vi færdige med at rive.

Der er sat hjørnestolper og, og banen er udmålt til 35 x 16,5 m, det giver 577,5 m2.

Den 9′ oktober bliver banen tilsået:


Oversigts tegning

Denne plan er udarbejdet af bestyrelsen i samarbejde med Pøl Kultur Børnehave.

Tegningen er ikke korrekt med hensyn til placering af træer, de er plantet nærmere til parkeringspladsen.

Det vil være op til arbejdsgruppen at udforme detaljerne, f.eks. hvad skal legeområdet indeholde? hvilke frugttræer skal plantes?

Boldbanen:

Hans Hansen har startet med at pløje den.

Træstammer afbarket:

Walter Christensen har afbarket de stammer som skal bruges som balance bomme og siddepladser omkring bålpladsen.